Turkish Delight

Yeni Camii and Süleymaniye Camii
Yeni Camii and Süleymaniye Camii

Yeni Camii and Süleymaniye Camii, Istanbul; Photograph (2013)

Taksim Square
Taksim Square

Taksim Square, Istanbul; Photograph (2013)

Stroll through the Park
Stroll through the Park

Istanbul; Photograph (2013)

Lokum (Turkish Delight)
Lokum (Turkish Delight)

Hafiz Mustafa, Istanbul; Photograph (2013)

Minaret
Minaret

Istanbul; Photograph (2013)

Mısır Çarşısı
Mısır Çarşısı

The Spice Bazaar, Istanbul; Photograph (2013)

Safranbolu
Safranbolu

Safranbolu; Photograph (2013)

Göreme
Göreme

Göreme; Photograph (2013)

Galata Bridge
Galata Bridge

Galata Bridge, Istanbul; Photograph (2013)

Fishing
Fishing

Galata, Istanbul; Photograph (2013)

Blue Mosque
Blue Mosque

Blue Mosque, Istanbul; Photograph (2013)

Green
Green

Blue Mosque, Istanbul; Photograph (2013)

Boğaziçi
Boğaziçi

Bosphorus, Istanbul; Photograph (2013)

Telmessos
Telmessos

Fethiye; Photograph (2013)

Fethiye
Fethiye

Fethiye; Photograph (2013)

Christmas Island
Christmas Island

Gemiler, Fethiye; Photograph (2013)

Ayasofya
Ayasofya

Ayasofya, Istanbul; Photograph (2013)

Iesous
Iesous

Ayasofya, Istanbul; Photograph (2013)

Dome and Roundels
Dome and Roundels

Ayasofya, Istanbul; Photograph (2013)

Anadolu Kavağı
Anadolu Kavağı

Anadolu Kavağı, Istanbul; Photograph (2013)